Castellano Català
H o m e

L'EMPRESA

hàbitSalut és una empresa jove, dinàmica i innovadora que neix gràcies a la il·lusió de fer realitat un somni que a poc a poc ha anat madurant, convertint-se així en un centre nutricional i dietètic pioner a la ciutat de Barcelona.

El nostre objectiu és ajudar a millorar la salut de la població a través d’una correcta alimentació i nutrició [a Espanya, la prevalença d’obesitat i de sobrepès és del 14.5% i 38.5%, respectivament en els adults (Med Clín 2003) i del 13.9% i 26.3% en nens i joves (enKid 2001)]. Comptem amb l‘experiència, la professionalitat, la qualitat de servei i la qualitat humana de tot un equip que treballa conjuntament.

Els nostres serveis es basen en la formació i l’assessorament nutricional i dietètic, d’una manera personalitzada i propera, garantint els òptims resultats i assegurant la consecució dels objectius marcats.

hàbitSalut ha estat qualificada pel Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya com a Empresa I+O, gràcies a la seva metodologia innovadora, reeducant la población adulta per poder incidir en els bons hàbits de la població infantil.

Per aquest motiu donem molta importància a la causa-efecte: hàbit-Salut.

Polymita Technologies