Castellano Català
H o m e

Higiene Alimentària

 

Auditories periòdiques,  on es revisen les instal·lacions i els Punts Crítics de Control  (APPCC),  realitzant informe final amb les observacions pertinents i les propostes de millora segons els requeriments que aplica la Normativa vigent en materia d'Higiene i Seguretat Alimentària.


Formació, seguiment i sensibilització del  personal de cuina,  per aconseguir l'assimilació de la importància del cumpliment de les normes d'Higiene  i Seguretat  Alimentària per tal de  garantir la salubritat dels aliments manipulats.

  

Polymita Technologies