Castellano Català
H o m e

Curs de manipuladors d'aliments

Segons la normativa vigent, totes aquelles persones que per la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments, ja sigui durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, enmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei, són "Manipuladors d'Aliments" i han de rebre formació d'Higiene i Seguretat Alimentària i obtenir l'Acreditació i Certificació de l'assistència i aprofitament del CURS DE MANIPULADORS D'ALIMENTS.

hàbitSalut imparteix el  CURS DE MANIPULADORS D'ALIMENTS, adaptat a les necessitats dels treballadors del sector de la Restauració Col·lectiva o  Empreses de Catering amb l'objectiu d'ensenyar en un breu curs de 3-4 hores, les bases necessaries perquè prenguin consciència del paper que juguen com a manipuladors d’aliments i adquireixin els coneixements què cal disposar per poder garantir la preparació "d’aliments segurs".  També s'explica la importància dels APPCC a cuina (Punt Crítics de Control); la higiene personal, la neteja del locals,  els estris de treball i els aliments....

Si l'empresa  ho requereix, es pot portar a terme el seu PLA DE FORMACIÓ en matèria d'Higiene i Seguretat Alimentària destinat per a tot el personal que manipuli els aliments, tal i com exigeix la Normativa.


 

Polymita Technologies