Castellano Català
H o m e

Detecció i tractament d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Tant les al.lèrgies  com  les  intoleràncies  alimentàries  són  un problema creixent en la nutrició infantil. És imprescindible detectar-les a temps per evitar problemes nutricionals greus i en alguns casos irreversibles.

hàbitSalut disposa d’un mètode de detecció d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Ofereix també el seu tractament dietètic, amb la finalitat de prevenir les conseqüències posteriors i millorar la qualitat de vida dels nens afectats i de les seves famílies.
 

Polymita Technologies